CENÍK

  • Výrobce: fa LUNDA
  • Ing. Stanislav LUNDA
  • Výzkum, vývoj a výroba chem. přípravků a nátěrových hmot pro speciální účely
  • Provozovna: K očnímu 958
  • 742 66 ŠTRAMBERK
  • tel./fax 556 852 667
  • mobil: 605 423 700
  • e-mail: stanislav.lunda@email.cz

 Uvedené ceny Základního ceníku chemických přípravků jsou platné od 1.8.2018. Tento ceník je určen pro běžné zákazníky. Pro prodejce (prodejny zbraní, apod.) nabízíme chemické přípravky s výraznou slevou. Do strojírenských podniků a firem dodáváme chemické přípravky i ve větších baleních. Například přípravek BLACK LINE je vyráběn v balení 0,25 lt, 0,5 lt, 1 lt, 3 lt a 5 lt. Pro tato větší balení platí jiné výhodnější ceny a možné je uplatnit i množstevní slevy.


Základní ceník


BLACK LINE

Přípravek pro černění železných předmětů za studena. Je určen k opravám poškozených ploch původního alkalického brunýru nebo k černění celých předmětů /např. zbraní/. Přípravek je vhodný na černění ocelových povrchů zbraní historických, moderních, loveckých, sportovních, obranných, apod. Aplikuje se za studena velice rychle a pohodlně. Umožňuje regulaci intenzity černého zbarvení opětovným nanášením. Jiným způsobem aplikace (postup uveden v návodě) lze možno dosáhnout ještě vyšší odolnosti načerněného povrchu, plně srovnatelného s alkalickým brunýrem. Kromě železa a oceli černí i litinu, mosaz, měď, nikl, zinek, olovo, částečně olověnou pájku a některé lehčené slitiny (s obsahem zinku). Použitím přípravku BLACK LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu. Účinnost přípravku neklesá ani mnohaletým skladováním.

Cena: 99,- Kč ( balení 25 ml ) nebo 175,- Kč ( balení 50 ml )

KYT FOR BLACKEN

Jednosložkový tmel určený k opravám hloubkovou (důlkovou) korozí i mechanicky poškozených částí zbraní. Obsahuje antikorozní přísady, které brání dalšímu šíření hloubkové koroze. Tmel se po nanesení stěrkou, zatvrdnutí a vybroušení následně černí přípravkem BLACK LINE a tím se obnoví původní černění zbraně. Tmel je možno použít i k vyrovnání nebo opravě hloubkovou korozí poškozených ploch pod chemické niklování přípravkem NICLOS. Tmel je vhodný především pro korozí silně napadené exponáty do sbírky, ale může se použít i na střelby schopné zbraně.

Cena: 150,- Kč ( balení 70g )

BROWN LINE

Přípravek pro hnědění železných i neželezných předmětů za studena. Je určen k opravám poškozených ploch původního hnědého brunýru nebo k hnědění celých předmětů /např. zbraní/. Aplikuje se za studena velice rychle a pohodlně. Umožňuje regulaci intenzity hnědého zbarvení opětovným nanášením. Hnědit lze i některé neželezné kovy (například mosaz, měď, bronz, aj.). Použitím přípravku BROWN LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 160,- Kč ( balení 50 ml )

NICLOS

Přípravek pro chemické niklování kovových povrchů /např. zbraní - rámů, hlavní, závěrů, aj./. Je určen pro vytvoření vrstvičky niklu především na železe, oceli, šedé litině, mědi, bronzu a některé mosazi (s nižším obsahem zinku) v připravené lázni. Niklovat lze i hliník a dural, ale před niklováním je nutno upravit povrch těchto materiálů "AKTIVÁTOREM", který je součásti přípravku BLACK ALUMINIUM LINE. Lze niklovat i zinek a lehčenou slitinu zinku s hliníkem (tzv. "zinkoslitinu", používanou např. k výrobě plynových a flobertkových pistolí a revolverů) - v tomto případě však nevznikne stříbřitá vrstvička niklu, ale efektní černostříbrná vrstvička tzv. "černého niklu". Použitím přípravku NICLOS se nevyvolají žádné změny v strukturách materiálu. Roztokem NICLOSU lze pokrýt minimálně 5 dm2 povrchu vrstvou niklu 15 mikronu silnou. Vylučující se vrstva niklu je rovnoměrná bez zřetele na tvar i členitost povrchu. Chemicky pokovené součásti jsou odolnější k chemikáliím a vnějším vlivům než součásti pokovené elektrolyticky. Niklovaný povrch předmětů lze dále černit, modřit nebo případně hnědit pomocí přípravků BLACK LINE, BLUE CENTRE LINE a BROWN LINE.

Cena: 235,- Kč ( balení 70 g pro přípravu 1,5 litrové lázně )

BLUE CENTRE LINE

Přípravek je určen k dekorativní úpravě převážně železných, ocelových, litinových, niklových, niklovaných, měděných, mosazných a bronzových povrchů /např. zbraní/ na tmavší modrý, střední nebo až světle modrý odstín v připravené lázni (teplé i studené) nebo potíráním předmětů horkým roztokem. Přípravek je vhodný k modření částí zbraní, jako jsou např. hlavně, rámy a válce dobových revolverů a replik, zámkové desky, lůžka hlavní, kohouty, spouště, baskule, lučíky, šroubky, pojistky, temenní kličky, aj. Použitím přípravku BLUE CENTRE LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu. Z jednoho balení přípravku BLUE CENTRE LINE se připraví 1,5 litrová lázeň, kterou lze na modrý odstín zbarvit přibližně 115 dm2 kovového povrchu.

Cena: 245,- Kč ( balení 305 g pro přípravu 1,5 litrové lázně )

MARBLE DARK LINE

Přípravek pro tmavé mramorování železných předmětů za studena. Je určen k opravám dekorativní úpravy mramorováním na replikách zbraní některých světových výrobců a k opravám dekorativní úpravy zbraní mramorováním v tzv. "koženém uhlí" nebo vytvořením tmavší struktury mramoru na celých železných plochách /např. částí zbraní, jako jsou např. zámkové desky, lůžka hlavní, kohouty, spouště, rámy dobových revolverů a replik, baskule, lučíky, pojistky, temenní kličky, aj./ za studena potíráním. Aplikuje se velice rychle a pohodlně s malou spotřebou a může sloužit jako náhrada složitého a zdlouhavého mramorování za tepla v "koženém uhlí". Použitím přípravku MARBLE DARK LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 175,- Kč ( balení 50 ml )

BLACK ALUMINIUM LINE

Souprava pro přípravu povrchu hliníkových a duralových součástí na černění přípravkem BLACK LINE za studena. Souprava je určena především k opravám poškozeného černění zaměřovačů, puškohledů, dalekohledů a montáží vyrobených z lehkých kovů /hliníku a jeho slitin - např. duralu/ nebo případně i černění celých ploch. Soupravu lze použít i pro přípravu povrchu hliníkových a duralových součástí na chemické niklování přípravkem NICLOS. Použitím soupravy BLACK ALUMINIUM LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Souprava : MOŘIDLO+AKTIVÁTOR Cena: 135,- Kč

(Souprava pro přípravu povrchu hliníkových součástí a součástí ze slitin hliníku. Souprava obsahuje balení 25 ml MOŘIDLA a 25 ml AKTIVÁTORU pro přípravu povrchu hliníkových a duralových součástí pro černění nebo chemické niklování. V soupravě není přípravek na černění BLACK LINE, který se musí dokoupit zvlášť nebo se může použít ten, který zákazníci již mají na černění oceli a barevných kovů.)

Souprava : MOŘIDLO+AKTIVÁTOR+BLACK LINE Cena: 210,- Kč

(Kompletní souprava pro černění hliníku a jeho slitin. Souprava obsahuje balení 25 ml MOŘIDLA, 25 ml AKTIVÁTORU a 25 ml balení přípravku pro černění BLACK LINE.)

OLD METAL

Přípravek pro patinování kovových předmětů za studena potíráním. Je určen k vytvoření vzhledu povrchu starého kovu (napodobení přirozené patiny starých kovových součástí) na nových součástkách vyrobených především z mosazi, mědi, bronzu, stříbra, ale i z cínu, olova, niklu, zinku a zinkových slitin s hliníkem. Přípravek je např. vhodný k patinování nově vyrobených součástí z neželezných kovů při renovaci historických zbraní. Použitím přípravku OLD METAL se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 150,- Kč (balení 50 ml)

GREY LIGHT LINE

Přípravek pro patinování /"světlé šedění"/ za studena potíráním předmětů vyrobených z oceli, železa a litiny. Je určen k vytvoření vzhledu povrchu "staré oceli" (napodobení přirozené patiny starých železných součástí) na nových součástkách vyrobených z oceli, železa a litiny. Tímto přípravkem lze například na nových nebo opravovaných částí zbraní jako jsou baskule, lůžka hlavní, zámkové desky, kohouty, spouště, lučíky, šroubky, apod. vytvořit světle šedé zabarvení povrchu a tím dosáhnout vzhledu povrchu "staré oceli" nebo upravit povrch celých zbraní tak, aby měly vzhled historických zbraní s povrchovou úpravou "šedého fosfátu". Přípravkem lze i případně patinovat barevné kovy a stříbro (na světlejší odstín patiny). Použitím přípravku GREY LIGHT LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 150,- Kč ( balení 50 ml )

YELLOW LINE

Souprava pro chemické mosazení, imitaci zbrojířského žlucení, zinkování, mědění a imitaci bronzování za studena potíráním. Souprava je určena především k vytvoření vrstvičky mosazi na ocelových, železných, litinových a případně měděných, mosazných a bronzových součástech např. částí zbraní (při opravách historických nebo úpravách replik - znovu obnovení mosazné vrstvičky pomosazených zbraní nebo změna vzhledu ocelové hlavně na vzhled hlavně mosazné, apod.), k imitaci zbrojířského žlucení na hlavičkách šroubků, kohoutech, spouštích, zámkových deskách, lučících, temenních kličkách, aj. Souprava YELLOW LINE je vhodná i pro antikorozní úpravu zinkováním na ocelových, železných a litinových součástkách, aby byl zachován střibřitý vzhled povrchu a zamezilo se korozivění. Taky je možno touto soupravou povrch součástí mědit nebo vytvořit imitaci bronzu. Souprava YELLOW LINE se skládá z 25 ml mědícího roztoku, tří lahviček /každá o obsahu 30 ml/ s jednotlivými složkami pasty pro mosazení a zinkování, z 25 ml roztoku pro imitaci zbrojířského žlucení, míchacího kelímku, míchací tyčinky, dávkovacích lžiček a destilované vody pro naředění pasty. Aplikace mosazení soupravou YELLOU LINE je trochu náročnější operace, proto je nutné striktně dodržovat přiložený postup práce. Soupravou lze namosazit přibližně plochu 25 dm2. Použitím soupravy YELLOW LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 325,- Kč ( cena za soupravu )

SILVER LINE

Souprava pro chemické stříbření nebo vytvoření "starostříbra" za studena potíráním. Souprava je určena především k vytvoření vrstvičky stříbra nebo "starostříbra" na ocelových, železných, litinových, případně měděných, mosazných, bronzových, niklových a zinkových součástech např. částí zbraní (při opravách loveckých, sportovních, historických nebo úpravách replik k postříbření např. zámkových desek, hlaviček šroubků, kohoutů, spouští, baskulí, lůžek hlavní, lučíků, temenních kliček, apod. ). Soupravu SILVER LINE lze taky využít k opravě narušeného povlaku stříbra na postříbřených předmětech (např. šperky) nebo k opravě "oprýskané" niklové vrstvy na poniklovaných dílech. Touto soupravou je možno i nanášet stříbro na vodivé desky, kontakty, mince, aj. Soupravou SILVER LINE lze přibližně postříbřit celkově 40 dm2 kovové plochy. Taky je možno tuto soupravu využít pro mědění povrchů součástí nebo případně pomocí "patinovacího roztoku" (obsaženého v soupravě) vytvořit patinu na mědi, mosazi nebo bronzu. Souprava SILVER LINE se skládá z 50 ml mědícího roztoku, z lahvičky s pastou na stříbření /o obsahu 30 ml/, z 25 ml patinovacího roztoku pro vytvoření "starostříbra", míchacího kelímku, míchací tyčky, dávkovací lžičky a destilované vody pro naředění pasty. Použitím soupravy SILVER LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 465,- Kč ( cena za soupravu )

HIGHLIGHT DAMASK

Přípravek pro zvýraznění kresby damascenské (damaškové) oceli. Tímto přípravkem lze zvýraznit stářím zašlou kresbu damascenské (damaškové) oceli nebo zvýraznit kresbu nově vyrobené damaškové oceli na nožích, dýkách, mečích, součástí zbraní, šperků, užitkových předmětů a všech součástech, kde byla damašková ocel použita. Aplikací tohoto přípravku se obnoví původní kresba damaškové oceli na starých zbraních, zvýrazní se na nově vyráběných damaškových ocelí nebo ještě více zvýrazní na všech ostatních vyrobených damašcích. Použitím přípravku HIGHLIGHT DAMASK se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 145,- Kč ( balení 50 ml )

GRAY-GREEN PHOSPHATE

Přípravek pro speciální povrchovou úpravu povrchu ocelových, železných a litinových předmětů. Aplikací tohoto přípravku vznikne na povrchu originální šedonazelenalý fosfát, který se používal k povrchové úpravě německých útočných pušek StG 44 (Sturmgewehr 44 - StG44) nebo i Maschinenpistole 43/44; MP43/44, samonabíjecích malorážek Anschütz 522 22 LR, pistolí colt, kulometů browning, zásobníků CZ 52 a dalších. Přípravek se dá použít i k povrchové úpravě samopalu vzor 58 a Kalašnikova AK- 47 nebo jejích replik. Takto čedozeleně se parkerizoval i povrch některých ocelových nábojnic (např. pro SA58, UK59, aj.). Přípravek je vhodný pro povrchovou úpravu ocelových povrchů zbraní historických, moderních, loveckých, sportovních, obranných, replik těchto zbraní, ale i různých předmětů. Aplikací tohoto přípravku vznikne zajímavý, mechanicky odolný a korozi vzdorující povrch. Přípravek se může použít i zbraně, které jsou běžně černěné nebo niklované, vznikne tím odlišný povrch oproti běžným zbraním. Použitím přípravku GRAY-GREEN PHOSPHATE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu. Účinnost přípravku neklesá ani mnohaletým skladováním.

Cena: 495,- Kč ( balení 500 ml koncentrátu pro přípravu 2000 ml fosfátovací lázně )

GREEN LINE

Přípravek pro patinování - vytvoření "měděnky" na předmětech vyrobených z mědi a ze slitin mědi, aplikace za studena. Je určen k vytvoření vzhledu povrchu starého kovu s "náletem měděnky" (napodobení přirozené patiny s vytvořenou "měděnkou" starých kovových součástí) na nových součástkách vyrobených především z mědi, mosazi a bronzu. Přípravek je např. vhodný k patinování - vytvoření "měděnky" na nově vyrobených součástech z mědi nebo kovů obsahujících měď při renovaci historických zbraní. Přípravek GREEN LINE vhodně doplňuje patinovací přípravek OLD METAL. Použitím přípravku GREEN LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 215,- Kč ( balení 50 ml ) Pozn.: Toto zboží je na objednávku.

RED LINE

Přípravek pro vytvoření vrstvičky mědi na železných předmětech za studena. Je určen k vytvoření povlaku mědi pod stříbření, mosazení a zlacení na oceli, železe a litině. Může se i přímo použít jako finální úprava měděním na předmětech z oceli, železa a litiny /např. zbraní/. Mědit lze i některé neželezné kovy. Použitím přípravku RED LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 95,- Kč ( balení 50 ml )

IMITATION CORROSION

Speciální souprava pro imitaci hloubkové koroze na povrchu ocelových, železných a litinových předmětů. Aplikací touto soupravou vznikne na povrchu ocelových, železných a litinových předmětů rychlená imitace hloubkové koroze v podobě důlků a plastického rozrušení původně celistvého rovného povrchu. Vzhled takto upraveného povrchu je k nerozeznání s povrchem hloubkovou korozí napadených starých železných předmětů. Touto speciální soupravou se však nevyvolá koroze upravovaného povrchu, ale jde o určitý způsob mírného lokálního odleptání povrchu bez škodlivého vzniku korozivních zplodin. Tato úprava je velice vhodná pro rychlené "zestaření" povrchů nových součástí a předmětů (např. zbraní) z oceli, železa a litiny a přizpůsobení je starým hloubkovou korozí napadeným součástem. Soupravou lze upravit přibližně plochu 300 cm2. Použitím přípravku IMITATION CORROSION se nevyvolají žádné změny v strukturách materiálu.

Cena: 290,- Kč ( cena za soupravu ) Pozn.: Toto zboží je na objednávku.

GOLD LINE

Souprava pro chemické zlacení 24 - karátovým zlatem za studena. Souprava je určena především k vytvoření vrstvičky 24 - karátového zlata na ocelových, železných, litinových, případně měděných, mosazných, bronzových, stříbrných a zinkových součástech např. částí zbraní (při opravách loveckých, sportovních, historických nebo úpravách replik k pozlacení např. zámkových desek, hlaviček šroubků, kohoutů, spouští, baskulí, lůžek hlavní, lučíků, temenních kliček, apod.). Soupravu GOLD LINE lze taky využít k opravě narušeného povlaku zlata na pozlacených předmětech (např. šperky). Touto soupravou je možno i nanášet zlato na vodivé desky, kontakty, mince, medaile, aj. Soupravou GOLD LINE lze přibližně pozlatit celkově 20 - 30 cm2 kovové plochy (obsahuje balení 15 ml zlatící pasty). Soupravou GOLD LINE lze vytvořit na povrchu upravovaného kovu i vrstvičku zlata s nižším podílem ryzího zlata, kdy nanesená vrstvička zlata je tmavší, červeně zbarvená s podílem mědi nebo je světlejší s podílem stříbra. Souprava GOLD LINE může obsahovat i stříbřící pastu (balení 8 ml), kterou je možno součásti postříbřit. Taky je možno tuto soupravu využít pro mědění povrchů součástí. Použitím soupravy GOLD LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

Cena: 995,- Kč ( cena za soupravu bez stříbřící pasty ) 

nebo 1195,- Kč ( cena za soupravu včetně stříbřící pasty ) Pozn.: Toto zboží je na objednávku.